Eser İstek

Kütüphanenin koleksiyon oluşturmadaki temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir :
• Öğretimi desteklemek amacıyla kitap, DVD, dergi, rapor, elektronik bilgi kaynağı, e-dergi, e-makale ve diğer kaynakları sağlamak.
• Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak.
• Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak.
• Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak.

Kütüphane hesabınızla (İlk girişte belirlenen şifre akademik ve idari personel için sicil numarası, öğrenciler için öğrenci numarası ile giriş yapınız)  Oturum açtıktan sonra ” Eser İstek ” Bölümünden talep edeceğiniz kitapların kayıtlarını yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz kayıt Kütüphane Sipariş Veri Tabanına kaydedilmektedir. Eser kütüphanemiz tarafından temin edilmesi halinde e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.

Eser Seçim Kriterleri:

Satınalma veya bağış yoluyla Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynaklar, üniversitemizin genel eğitim hedefine ve saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmalıdır.
• Konu ve dil olarak Üniversitemizin programlarına uygunluluğu
• Halen koleksiyonda o alandaki kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluluğu
• Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statusü
• Kaynağın maliyeti
• Bibliyografyalarda kullanılmış olması
• Yakın çevre kütüphanelerinde bulunabilmesi
• Eleştirmenlerin ve üniversite üyelerinin önerileri
• Yayınevinin güvenilirliği ve standartları
• Fiziki formun uygunlulugu

Kütüphanecilerimizle iletişime geçebilirsiniz.
 

 

Serpil ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2506 merkezkutuphane@gmail.com
F. Melis DOĞAN (0318) 357 24 83 – 2506 kutuphane@kku.edu.tr
S. Nur YILAL (0318) 357 24 83 – 2507 kutuphane@kku.edu.tr
Mine KESKİN (0318) 357 24 83 – 2520 merkezkutuphane@gmail.com
Ramazan ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2507 merkezkutuphane@gmail.com