Kütüphaneler Arası Ödünç

Kütüphaneler Arası Ödünç- Doküman Sağlama

Bu hizmetten kütüphaneye kayıtlı akademisyenler yararlanabilir.  Kütüphanemizde  bulunmayan kitap ve makaleleri akademisyenlerin isteği üzerine diğer kütüphanelerden sağlanır. Akademisyenler esere ait kayıt bilgilerini  TO-KAT  üzerinden arayarak  kütüphane sistemi veya  mail yoluyla  kütüphaneye iletebilirler. Diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilebilecek kaynak sayısı, o üniversitenin ILL politikasına göre değişmektedir. Kütüphanemizden  ILL ile ödünç alınan kaynaklar 30 gün süre ile kullanılabilir.

 Yararlanma Şartları

 

  • Kargo ücreti kullanıcı tarafından karşılanan  bir hizmettir.
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru  eksiksiz biçimde  bildirilmesi ve istek yapılacak üniversitenin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
  • İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir.
  • İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder.
  • Sağlanan kitapların ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun politikasına bağlı olarak  değişir.
  • Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda  kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerlidir.
  • Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.
  • Bu hizmetten yalnızca üniversitemiz akademik personeli yaralanabilmektedir.
 NOT :Hizmetin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için  kişisel mail, telefon gibi verilerin güncel olması gerekmektedir.
Kütüphanecilerimizle iletişime geçebilirsiniz.
 

 

Serpil ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2506 merkezkutuphane@gmail.com
F. Melis DOĞAN (0318) 357 24 83 – 2506 kutuphane@kku.edu.tr
S. Nur YILAL (0318) 357 24 83 – 2507 kutuphane@kku.edu.tr
Mine KESKİN (0318) 357 24 83 – 2520 merkezkutuphane@gmail.com
Ramazan ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2507 merkezkutuphane@gmail.com