Kütüphanemiz

   Üniversitemizin 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmasıyla birlikte, daha önce Ankara Üniversitesine bağlı olarak öğrenimine devam eden Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan kütüphane devir alınarak, Kırıkkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olarak 1993 yılında hizmete açılmıştır. Bugünkü kütüphanemizin çekirdeğini oluşturan bu kütüphaneye ek olarak, aynı yıl şehir merkezinde öğrenime başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde de ağırlıklı olarak, fakültenin amaçlarına yönelik koleksiyondan oluşturulan bir kütüphane daha hizmete açılmış, takip eden yıllarda Üniversitemizin gelişme seyri doğrultusunda yeni kütüphaneler oluşturulmuştur. Bu bağlamda Keskin ilçesinde bulunan Keskin Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi 1998 yılında, Tıp Fakültesi Vali Behiç Çelik Kütüphanesi ise 2000 yılında kütüphanecilik hizmeti vermeye başlamıştır. Kampus alanında yaklaşık 6500 m2 kapalı alana sahip olan Merkez Kütüphane binasının hizmete girmesiyle birlikte 2004 yılı Ocak ayından itibaren Üniversitemizin kütüphanecilik hizmetleri buradan yürütülmeye başlanmıştır. Aynı yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de kampus alanındaki binasına taşındığından, şehir merkezinde 1993 yılında hizmete açılan fakülte kütüphanesi Merkez Kütüphanemiz bünyesine alınarak birleştirilmiştir. Merkez Kütüphanemize Üniversite Yönetim Kurulunun 04.05.2005 tarih ve 14-68 sayılı kararı ile Rauf Denktaş adı verilmiştir. Üniversite Kütüphanelerimiz ; Rauf Denktaş Merkez Kütüphanesi, Keskin Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, ve Tıp Fakültesi Veli Behiç Kütüphanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
 MİSYON

    Üniversitemizde verilen eğitime paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çağın gerekleri doğrultusunda karşılamaktır.

 VİZYON
        Kullanıcıların bilgi hizmetlerine yönelik taleplerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda en iyi şekilde karşılayarak kullanıcı gereksinimlerine karşı duyarlı, tarafsız ve kaliteli hizmet veren, ülkesinin gelişimine katkıda bulunan uluslararası çapta bir bilgi merkezi olmaktır.