İletişim

Çalışma Salonları
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Ferhat CELEN
0(318) 357 42 42/2511
İdari ve Mali Şube Müdürü
Nihal ERGENÇOĞLU
0(318) 357 42 42/2510
Teknik Hizmetler Şube Müdürü V.
Mine KESKİN
0(318) 357 42 42/2520 minekeskin@kku.edu.tr
Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü V.
Gani BAHÇEPINAR
0(318) 357 42 42/2508 gbahcepinar@kku.edu.tr
Basımevi Şube Müdürü V.
Ramazan OKATAN
0(318) 357 42 42/2500 rokatan@kku.edu.tr
Yazı İşleri ve Sekreterlik Birimi
Birim Sorumlusu
İbrahim KONYA Memur 2500 ikonya@kku.edu.tr
İdari Hizmetler Birimi
Birim Sorumlusu
Ahmet OLUK Memur 2501 ahmetoluk@kku.edu.tr
Satın Alma ve Mali İşler Birimi
Birim Sorumlusu
Ramazan OKATAN
Basımevi Şube Müdürü V. 2500 rokatan@kku.edu.tr
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Birim Sorumlusu
Ramazan ERYİĞİT Kütüphaneci 2505 ramazaneryigit@kku.edu.tr
Kataloglama ve Sınıflama Birimi
Birim Sorumlusu
Serpil ERYİĞİT Kütüphaneci 2506 s.eryigit@kku.edu.tr
Birim Sorumlusu
S. Nur YILAL Kütüphaneci 2507 nuryilal@kku.edu.tr
Elektronik Kaynaklar Birimi
Birim Sorumlusu Serpil ERYİĞİT Kütüphaneci 2506 s.eryigit@kku.edu.tr
Süreli Yayınlar Birimi
Birim Sorumlusu Mine KESKİN Kütüphaneci 2520 minekeskin@kku.edu.tr
Web Sitesi Birimi
Birim Sorumlusu
Ramazan ERYİĞİT Kütüphaneci 2505 ramazaneryigit@kku.edu.tr
Birim Sorumlusu Ahmet YILMAZ Memur 2505 ahmetyilmaz@kku.edu.tr
Ödünç Verme Birimi
Birim Sorumlusu  Ramazan ERYİĞİT  Kütüphaneci  2505  ramazaneryigit@kku.edu.tr
Birim Sorumlusu Zeynep SEMERCİ Kütüphaneci 2505 zeynepsemerci@kku.edu.tr
Birim Sorumlusu Ahmet YILMAZ Memur 2505 ahmetyilmaz@kku.edu.tr
Koleksiyon Geliştirme Birimi
Birim Sorumlusu
Ramazan ERYİĞİT Kütüphaneci 2505 ramazaneryigit@kku.edu.tr
Danışma Kaynakları Birimi
Birim Sorumlusu
Mine KESKİN Kütüphaneci 2520 minekeskin@kku.edu.tr
Birim Sorumlusu Gani BAHÇEPINAR Şube Müdürü V. 2508 gbahcepinar@kku.edu.tr
İstatistik Birimi
Birim Sorumlusu
Ramazan ERYİĞİT Kütüphaneci 2505 ramazaneryigit@kku.edu.tr
Basımevi Atölye Birimi
Birim Sorumlusu
Ali AYTEN Memur 2505 aliayten@kku.edu.tr
Tıp Çalışma Salonu Sorumlusu
 
Rauf Denktaş Merkez Kütüphanesi
 

Adress

Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı,
Yahşihan Yerleşkesi
71450 Yahşihan/KIRIKKALE

Telefon

+90 318 357 42 42 – 2500
+90 318 357 24 83 (Başkanlık)

Fax
+90 318 357 24 89

 

Keskin MYO Kütüphanesi
 

Adres

Keskin MYO Yerleşkesi
Keskin/KIRIKKALE

Sorumlu

Mehmet  KÜSMEZ

mehmetkusmez@hotmail.com

0318 515 41 51 – 4549

V.H.K.İ.

Fax

 

 E-mail : kutuphane@kku.edu.tr  & merkezkutuphane@gmail.com