Web of Science

gorsel

Erişim Linki

 

Web of Science nedir?

Web of Science; ISI Web of Knowledge platformu aracılığıyla ISI Citation Indexes’a internet aracılığıyla erişim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu Atıf Indeksleri (ISI Citation Indexes) dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimleri yayınlarından oluşturulan çoklu disiplinde, yüksen kalitede araştırma bilgisini sağlamaktadır.ISI; fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimlerinin tüm alanlarında en iyi yayınları seçer ve indeks altına alır.Bu yayınların içinde buluna çok değişik türdeki dokümanlar veri tabanına eklenir. Bu, bir yayında çıkmış olan belirli bir mektubu, düzeltmeyi, eki, alıntıyı, yazı kurulu metnini ya da tanıtım yazısını tarayabilirsiniz anlamına gelir. Kayıtlar; atıfta bulunulan referanslar, başlıklar, yazarlar, anahtar kelimeler, özet ve diğer belge ayrıntıları hakkında bilgileri içerir. Web of Science bibliyografik bir veri tabanı olmasına rağmen binlerce yayının tam metnine erişimi bir köprü ile sağlar. Tam metinlere erişim için, kütüphanemizin elektronik yayınlara abone olması gerekir.

Kütüphanecilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Serpil ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2506 merkezkutuphane@gmail.com
F. Melis İŞBİLEN (0318) 357 24 83 – 2506 kutuphane@kku.edu.tr
S. Nur YILAL (0318) 357 24 83 – 2507 kutuphane@kku.edu.tr
Mine KESKİN (0318) 357 24 83 – 2520 merkezkutuphane@gmail.com
Ramazan ERYİĞİT (0318) 357 24 83 – 2507 merkezkutuphane@gmail.com